Cookies na těchto stánkách používáme proto, abychom vám poskytli nejlepší online zážitek. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies souborů v souladu s našimi zásadami o ochraně osobních údajů. Dozvědět se více

Informace o ochraně údajů

 

O NÁS A NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

My, společnost BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Mnichov, spravujeme tuto internetovou stránku. Pokud nás budete chtít kontaktovat, využijte, prosím, kontaktní informace uvedené na stránce Informace o společnosti,.

 

Pokud nás kontaktujete, uložíme a zpracujeme vámi poskytnuté informace za účelem zpracování vaší zprávy a doplňujících otázek. V této souvislosti jsme oprávněni zpracovávat údaje na základě právních předpisů (čl. 6 (1b) Nařízení (EU) 2016/679). Vaše údaje budou smazány, jakmile dojde k vyřízení vašeho případného požadavku.

 

Naše hlavní zásady

Ochranu informací o vás bereme velmi vážně. Vaše údaje jsou proto zpracovávány velmi pečlivě a v přísném souladu s platnou legislativou o ochraně údajů. Na ochranu všech našich internetových stránek před riziky spojenými se zpracováním osobních údajů byly přijaty organizační a technické bezpečnostní opatření. Naši partneři, kteří nám poskytují podporu při provozování těchto internetových stránek, se těmito ustanoveními musí rovněž řídit.

 

Jaké údaje standardně ukládáme

Aniž byste poskytovali údaje o své totožnosti, můžete používat všechny oblasti našich internetových stránek, které nejsou chráněny přihlašovacími údaji. Standardně zaznamenáváme každé použití našich internetových stránek, abychom mohli odstraňovat chyby a objasnili bezpečnostní incidenty. O našich datových záznamech se můžete dozvědět více v oddíle "Jak zpracováváme vaše údaje".

 

Jaká povolení ke zpracování vašich údajů máme

Respektujeme vaše soukromí. Z tohoto důvodu zpracováváme vaše údaje pouze tehdy, jsme-li k tomu oprávněni. Oprávnění ke  zpracování vašich údajů nám, samozřejmě, můžete dát také souhlasem na naší internetové stránce. V ostatních případech zpracováváme vaše údaje, protože nám to povoluje zákon. Když nám například zašlete objednávku prostřednictvím našich internetových stránek, máme povolení zpracovat vaše údaje, abychom splnili smlouvu. To samé platí o vašem využívání ostatních služeb na našich internetových stránkách, u kterých je vyžadováno zpracování vašich údajů. Máme také povolení zpracovávat vaše údaje v případě našeho oprávněného zájmu. Příkladem mohou být datové záznamy, které shromažďujeme, abychom zajistili plynulý a bezchybný provoz našich internetových stránek. V každém případě vás budeme informovat, pokud bude probíhat odpovídající zpracovávání vašich údajů,  a vaše zájmy jsou v takovém případě vždy vzaty v potaz. V případě, že máte důvod vznést stížnost, naleznete svá práva týkající se zpracování vašich údajů v posledním oddíle Informací o ochraně údajů.

 

Povolení, která využíváme, a situace, ve kterých je využíváme, jsou vypsány v následujícím oddíle. Na našich internetových stránkách naleznete detailnější informace o způsobech, jakými jsou vaše údaje shromažďovány, zpracovávány a používány (tj. druh, rozsah a účel zpracování údajů) v tomtéž oddílu.

 

Co byste ještě měli vědět:

Uživatelé ve věku 16 let či mladší by měli předávat své osobní údaje se souhlasem svých rodičů nebo zákonných zástupců. Platné právo o ochraně osobních údajů, může uplatňovat rozdílná věková omezení.

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Nemáme žádný vliv na to, jakým způsobem jsou vaše údaje zpracovávány na těchto internetových stránkách, nebo zda odpovídají ustanovením o ochraně údajů. Berte prosím na vědomí veškeré Informace o ochraně údajů, které poskytují.

 

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE (ZÁZNAMY, COOKIES, TRACKING, ATD.

 

Zaznamenání údajů

 

Váš internetový prohlížeč zasílá automaticky pro technické účely našemu serveru informace pokaždé, když zobrazí naše internetové stránky (tj. shromážděné údaje). Některé z těchto informací ukládáme do souborů protokolů, jako například:

 

 • Datum přístupu

 • Čas přístupu

 • Adresa URL provázané stránky

 • Navštívené soubory

 • Objem přenesených dat

 • Typ a verze internetového prohlížeče

 • Operační systém

 • IP adresa (anonymní)

   

netTainment zpracovává osobní údaje od vás jako uživatele když:

 

 • navštívíte URL portál

 • zažádáte o nabízené produkty nebo služby netTrainment od skupiny BSH domácí spotřebiče. To zejména zahrnuje registraci ke konkrétním službám nebo webovému obsahu přístupnému pouze skrze osobní přihlášení

   

Na jedné straně jsou tyto osobní údaje zpracovávány, což z vás činí uživatele v kontextu registračního explicitního a aktivně dosažitelného. Například: jméno, pohlaví, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo atd. Na druhé straně jsou podrobnosti o jejich návštěvě automaticky zaznamenány, viz výše uvedený seznam. V těchto případech jsme oprávněni zpracovávat údaje z protokolu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679). Tyto údaje vymažeme, pokud byla chyba vyřešena nebo pokud byl bezpečnostní problém zcela vyřešen, nebo pokud z jiných důvodů zmizel původní účel zpracování. Pokud je to povoleno, poskytneme vyšetřovacím orgánům v případě bezpečnostního incidentu údaje z jednotlivých případů. Data protokolu ukládáme vždy odděleně od jiných shromažďovaných údajů týkajících se používání našich webových stránek.

 

V některých případech je nutné, abychom shromažďovali kromě přihlašovacích údajů další osobní údaje, abychom mohli odstranit chyby nebo uchovat důkazy týkající se bezpečnostních incidentů. V takových případech máme možnost zpracovat shromážděné údaje na základě právních předpisů (čl. 6(1b) Nařízení (EU) 2016/679. Tyto údaje vymažeme ve chvíli, kdy byla chyba napravena nebo bezpečnostní incident zcela objasněn, anebo pokud již původní účel zpracovávání není z jiných důvodů aktuální. V případě bezpečnostního incidentu předáme shromážděné údaje příslušným orgánům provádějícím vyšetřování. Každý případ bude zvažován v rámci možností individuálně.

 

Vždy uchováváme shromážděné údaje odděleně od ostatních údajů, které se vztahují k využívání našich internetových stránek.

 

Cookies

 

Používáme soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které na vašem zařízení uchovávají informace o tom, kdy jste navštívili naše stránky. Soubory cookies obdržíme vždy, když vstoupíte na naše internetové stránky. Díky informacím uloženým v souborech cookies vás umíme rozpoznat a usnadnit vám navigaci na naší internetové stránce.

 

Cookies nemohou být použity ke spouštění programů či přenesení virů mezi počítači. Soubory cookies se dají číst pouze na internetovém serveru, ze kterého pocházejí.

 

Bez vašeho výslovného souhlasu nesdílíme informace uložené v cookies se třetími stranami.

 

Naše internetové stránky lze prohlížet i bez použití cookies. Internetové prohlížeče jsou často nakonfigurovány tak, aby akceptovaly cookies. Pokud chcete svému internetovému prohlížeči zabránit v používání cookies, můžete zakázat používání cookies prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Funkce pomoci ve vašem prohlížeči vám může ukázat, jak zakázat a/nebo vymazat cookies ve vašem webovém prohlížeči.  Upozorňujeme, že zákaz/odstranění cookies může mít za následek změněnou či omezenou funkci některých prvků na našich stránkách, které nebudou pracovat dle očekávání. Soubory cookies, které jsou vyžadovány pro některé funkce našich internetových stránek, jsou uvedené níže. Zákaz či odstranění souborů cookies ovlivní pouze ten internetový prohlížeč, ve kterém jste změnu provedli. Zákaz/vymazání souborů cookies je proto třeba zopakovat pro všechny internetové prohlížeče, které používáte.

 

Soubory cookies, které užíváme kvůli specifickým funkcím, bez odkazů na jednotlivce:

 

 • Soubory cookies, které obsahují předvolby konkrétního uživatele (např. nastavení vyhledávání nebo jazyka)
 • Soubory cookies, které ukládají informace pro zajištění bezproblémového přehrávání video či audio obsahu
 • Soubory cookies, které dočasně ukládají určité uživatelské položky (například obsah nákupního košíku nebo online formulář)

 

Soubory cookies, které používáme kvůli specifickým funkcím s odkazem na jednotlivce:

 

 • Soubory cookies, které slouží k identifikaci či ověření totožnosti našich uživatelů

V této souvislosti jsme oprávněni zpracovávat údaje dle právních předpisů (čl. 6(1f) Nařízení (EU) 2016/679). Tyto údaje ukládáme do doby, než dojde k vypršení platnosti souboru cookies a nebo tento soubor nesmažete.

 

Jakékoli další zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies jsou popsány v odpovídajících částech těchto informací.

 

Webová analýza pomocí pseudonymizovaných uživatelských profilů

 

Na našich internetových stránkách používáme webové analytické nástroje pro nejrůznější účely. Níže naleznete informace o webových analytických nástrojích, které používáme, včetně popisu zpracování takto získaných údajů, důvodů k jejich zpracování, a o způsobech, jakými je možné zabránit tomu, aby webový analytický nástroj shromažďoval a zpracovával vaše údaje.  Upozorňujeme, že odmítnutí souhlasu se zpracováním souborů cookies může pouze v omezeném rozsahu zabránit shromažďování a zpracování vašich údajů prostřednictvím webových analytických nástrojů.  Více informací naleznete v oddíle o souborech cookies.

 

Nástroj webové analýzy: Adobe Analytics (IM|S)

Pro účely analýzy využití netTrainments a pro statistické účely se používá modul CRM E Analytics. Bude používat IP adresu (k identifikaci země, ze které uživatel přistupuje k platformě), čas, frekvenci a trvání návštěv na platformě a navštívených stránkách nebo obsahu. Údaje shromážděné sítí netTrainment jsou anonymizovány a shrnuty v modulu Analytics. V této souvislosti jsme oprávněni zpracovávat údaje (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679). Údaje o používání jsou uloženy službou po dobu nejvýše 37 měsíců od data průzkumu.

 

Vyhledávání prodejce pomocí služby Google Maps

 

Jednou z funkcí, které máte k dispozici jako uživatel naší webové stránky, je mapa, která zobrazuje autorizované prodejce ve vašem regionu. K zobrazování této mapy používáme službu Google Maps. Google Maps je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Detailní informace o tom, jak jsou zpracovávány osobní údaje při používání služby Google Maps naleznete na následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy

 

Případy, kdy přenášíme vaše údaje

 

Spolupracujeme s řadou poskytovatelů služeb, abychom implementovali a spravovali naše webové stránky. Pečlivě jsme si tyto poskytovatele vybrali a uzavřeli s každým z nich dohodu o ochraně údajů, abychom zabezpečili vaše informace.

 

Poskytovatelé služeb, které využíváme k implementaci a správě naší webové stránky, jsou:

 

 • Poskytovatel hostingových služeb

 • Poskytovatel programátorských služeb

 • Poskytovatel služeb prodeje a marketingu

 • Poskytovatel hotline služeb

 • Poskytovatel služeb pro organizování školení nebo školících služeb

 

VAŠE PRÁVA

 

Pokud  máte dotazy ohledně vašich osobních údajů, níže naleznete přehled vašich práv. Pro vaše žádosti prosím využijte následující způsoby komunikace:

 

 • Spotřebitelé: Využijte prosím formulář žádosti spotřebitele o osobní údaje na https://datarequest.bsh-group.com/

 • Obchodníci/dodavatelé/servisní partneři a jejich zaměstnanci: Kontaktujte prosím naše obchodní oddělení nebo oddělení nákupu 

 • Naši zaměstnanci: Kontaktujte prosím naše místní HR oddělení

 

Vaše právo na informace o vašich údajích

Na vaši žádost vám poskytneme informace o údajích, které o vás uchováváme.

 

Vaše právo na opravu a doplnění vašich údajů

Správné informace o vás opravíme, pokud nás o tom budete náležitě informovat. Neúplné údaje doplníme, pokud nás o tom budete náležitě informovat, za předpokladu, že tyto údaje jsou nezbytné pro zamýšlený účel zpracování vašich dat.

 

Vaše právo na vymazání údajů

Na požádání vám vymažeme informace, které o vás uchováváme. Některé údaje ale budou vymazány až po uplynutí stanovené lhůty, po kterou je budeme mít k dispozici, například proto, že jsme povinni v některých případech uchovávat tyto údaje ze zákona, a nebo proto, že potřebujeme tyto údaje kvůli tomu, abychom splnili své smluvní závazky vůči vám.

 

Vaše právo na zablokování vašich údajů

V některých zákonem stanovených případech můžeme vaše údaje zablokovat, pokud byste to od nás chtěli. Zablokované údaje jsou dále zpracovávány pouze velmi omezeně.

 

Vaše právo odvolat souhlas

Souhlas, který je dán k tomu, aby byly vaše údaje zpracovány, můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zákonnost zpracování vašich údajů zůstává nedotčena až do okamžiku, kdy byl váš souhlas odvolán.

 

Vaše právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů

Pokud zpracováváte vaše údaje na základě jednoho z právních důvodů stanovených v článku 6 (odstavec 1e a 1f) Nařízení (EU) č. 2016/679, můžete vznést námitky proti zpracování vašich údajů s účinností do budoucna. V případě, že budete namítat, přestaneme zpracovávat vaše údaje za předpokladu, že neexistují žádné přesvědčivé a legitimní důvody pro další zpracování. Zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu pro nás nikdy nepředstavují přesvědčivé a legitimní důvody.

 

Vaše právo odvolat se dozorovému orgánu

Ohledně ochrany osobních údajů se můžete obrátit na orgán pro ochranu osobních údajů. Pokud tak chcete učinit, spojte se s příslušným úřadem pro ochranu osobních údajů ve vašem místě bydliště, nebo s úřadem pro ochranu osobních údajů, do jehož jurisdikce spadáme (uveden níže).

 

Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz

 

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBA pro všechny otázky týkající se ochrany osobních údajů

 

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany údajů nebo uplatňování vašich práv, použijte následující kontaktní informace, abyste se přímo obrátili na našeho odborníka na ochranu osobních údajů:

 

BSH Hausgeräte GmbH

Data Protection Officer

Carl-Wery-Str. 34

81739 Mnichov, Německo

Data-Protection@bshg.com

 

nebo se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailu: Data-Protection-CZ@bshg.com

 

ZMĚNY INFORMACÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informace o ochraně údajů odrážejí aktuální stav zpracování údajů na naší webové stránce. V případě změn v oblasti zpracování údajů budou tyto Informace o ochraně údajů náležitým způsobem aktualizovány. Na naší webové stránce poskytujeme vždy nejnovější verzi těchto informací o ochraně údajů, abyste se dozvěděli o rozsahu zpracování údajů na naší webové stránce.

 

Platné od: 25.05.2018

Verze: DPI_1.0.2_1.0

požadavek na změnu osobních údajů